This page is also available in English.

Om Gaxel.se

Kontakt:

Email:

Support för Hökens Kalkylator:

Rapportera buggar: Verktyg för inrapportering av buggar.
Få hjälp via email:

Copyright:

Gaxel.se


Gaxel.se av Gunnar Axelson är licensierad under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported licens när inget annat anges.
Tillstånd utöver denna licens kan vara tillgängligt på

Hökens Kalkylator och Höken's Calculator:


Hökens Kalkylator (på engelska kallad Höken's Calculator) och alla relaterade filer är licensierade under vilkoren i GNU General Public License version 3.
Licensdokumentet kan i sin helhet hittas här, på fsf.org eller i programmet.
Huvudsida | Hökens Kalkylator | Hökens Kalkylator - Online Mode | Publikt Filarkiv | Om/Kontakt | Gaxel.se in English
© Gunnar Axelson 2012 - 2013. Allt material på denna sida är, om inget annat anges, licensierat under CC-BY-SA.